Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας εφαρμογή για Android.  Αφού ανοίξουμε το Eclipse επιλέγουμε File-New-Android Application Project. Επιλέξτε ένα όνομα project. Ονομάστε το project Develop1. Καθαρίστε το όνομα της εφαρμογής και ονομάστε την εφαρμογή Develop #1. Στη συνέχεια καθορίστε ένα όνομα πακέτου στο οποίο ανήκει ο κώδικας και ονομάστε το πακέτο com.androidbook.develop1. Επιλέξτε το στόχο δόμησης για την εφαρμογή σας. Για αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση Android 2.3 (API level 9). Min SDK και Compile With μπορείτε να τα αφήσετε προεπιλεγμένα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα πρόσθετα της Google, επιλέξτε στο Compile With την έκδοση Google APIs και στη συνέχεια πατήστε Next. Θα πρέπει όμως και η AVD που δημιουργήσατε να έχει σαν στόχο δόμησης την έκδοση Google APIs (API level 14). Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέξτε create activity και δημιουργήστε το project στο workspace ή με browse επιλέξτε τη διαδρομή του φακέλου που έχετε δημιουργήσει για να αποθηκεύονται τα project σας. Πατώντας next εμφανίζεται το configure launcher icon που θέλουμε για την εφαρμογή μας. Επιλέγουμε τα στοιχεία που θέλουμε και στη συνέχεια πατάμε next. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε create activity-blank activity και πατάμε next. Στη συνέχεια ονομάζουμε την δραστηριοτητά μας DevelopActivity και πατάμε finish. Θα δούμε να εμφανίζεται η εφαρμογή μας Develop1 στο package explorer του Java. Πατώντας στην εφαρμογή θα δούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που επιλέξαμε για την ανάπτυξη της εφαρμογή μας. Στο Develop1/res/layout πατώντας διπλό κλικ στο activity_develop.xml μπορούμε να δούμε πως θα εμφάνιζεται η εφαρμογή μας στην εικονική μας συσκευή. Για να τρέξουμε την εφαρμογή μας πρέπει να δημιουργήσουμε μια διαμόρφωση Debug ή μια διαμόρφωση Run. Επιλέγουμε Run-debug configurations και στο παράθυρο που εμφανίζεται πατάμε διπλό κλικ στο Android Application και δημιουργούμε μια νέα καταχώρηση με το όνομα New_configuration. Αλλάζουμε το όνομα της καταχώρησης σε DevelopDebug και με browse επιλέγουμε το project Develop1. Στην καρτέλα Target επιλέγουμε την AVD που δημιουργήσαμε. Τώρα μπορούμε να τρέξουμε την εφαρμογή μας στο package explorer κάνοντας δεξί κλικ στο Develop1 και επίλεγοντας Debug As-Android Application. Στο console βλέπουμε να τρέχει η εφαρμογή μας.

Advertisement